COVID-19

Op deze pagina is alle actuele informatie te lezen hoe wij omgaan met het COVID-19 virus.   

Alle activiteiten van onze vereniging zullen voor dit cursusseizoen i.v.m. COVID-19 vervallen.

Het Nederlands Instituut voor bedrijfshulpverlening (NIBHV), Het Oranje Kruis, het Rode Kruis, de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN) hebben het initiatief genomen om een gezamenlijk protocol op te stellen om BHV-, EHBO-, reanimatie- en overige veiligheidscursussen te kunnen geven in de nieuwe anderhalvemetermaatschappij.

Momenteel zijn wij aan het kijken hoe wij aan de hand van dit protocol en de richtlijnen van het RIVM de lessen in september weer kunnen hervatten.


Documenten:

Protocol lessen tijdens de COVID-19 pandemie
NOG NIET BESCHIKBAAR
Zodra dit protocol beschikbaar is zal hij hier verschijnen

Richtlijnen voor reanimaties (COVID-19 pandemie)
bron: HartslagNu

Basale reanimatie buiten ziekenhuis COVID-19
bron: NRR 

Vragen & antwoorden nieuw coronavirus
bron: RIVM

Aangepaste richtlijnen examen
bron: Het Oranje Kruis


IKK handhaving coulance bij het Oranje Kruis

Gelet op de huidige omstandigheden is het voor zowel opleidingsinstituten als Het Oranje Kruis niet mogelijk om EHBO praktijksessies te organiseren waar de aangeleerde vaardigheden worden getoetst.

Mede hierdoor verlopen momenteel veel EHBO certificaten en diploma’s. Het Oranje Kruis past derhalve coulance toe tot nader order onder verwijzing naar de geldende reglementen.

Ten aanzien van handhaving rondom de wet IKK ontving Het Oranje Kruis inmiddels positief bericht van GGD/GHOR. Voor certificering welke momenteel verloopt en wettelijk verplicht is gesteld voor onder meer pedagogisch medewerkers werkzaam in de kinderopvang, bevestigen wij u dat er geen reden is tot bezorgdheid over het verlopen certificaat. U kunt momenteel eenvoudigweg niet via praktijksessie getoetst worden op de aangeleerde EHBO competenties.