COVID-19

Op deze pagina is alle actuele informatie te lezen hoe wij omgaan met het COVID-19 virus.   

Het Nederlands Instituut voor bedrijfshulpverlening (NIBHV), Het Oranje Kruis, het Rode Kruis, de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN) hebben het initiatief genomen om een gezamenlijk protocol op te stellen om BHV-, EHBO-, reanimatie- en overige veiligheidscursussen te kunnen geven in de nieuwe anderhalvemetermaatschappij.

Documenten:

Protocol lessen tijdens de COVID-19 pandemie (cursist)
bron: EHBO Bergschenhoek

Reanimatie buiten het ziekenhuis tijdens de COVID-19 pandemie
bron: NRR 

Vragen & antwoorden nieuw coronavirus
bron: RIVM


Extra maatregelen tijdens de lessen

Bovenop ons eerder geschreven protocol hebben wij de volgende extra maatregelen genomen:

Na aanleiding van afgelopen lessen hebben wij extra maatregelen genomen:

We hanteren bij de theorielessen dan de volgende regels:

 • Cursisten nemen een mondkapje mee naar de les.
 • Tijdens loopbewegingen wordt door iedereen een mondkapje gedragen.
 • Bij binnenkomt handen ontsmetten en mondkapje opzetten.
 • Iedereen heeft een vaste zitplaats, eenmaal op de plek mag het mondkapje af (niet verplicht!!).
 • Geloop moet zoveel mogelijk worden beperkt (geldt ook voor toiletbezoek).
 • Bij opstaan van de stoel wordt het mondkapje opgezet.
 • Na toiletbezoek worden de handen weer ontsmet, terug op de stoel mag het mondkapje af.
 • Houdt rekening met elkaar en wees ook niet bang om elkaar aan te spreken op afstand en het dragen van het mondkapje bij loopbewegingen.

Voor de praktijkles hanteren we in beginsel dezelfde regels, maar de praktijkoefening zal zo worden vormgegeven dat men elkaar niet hoeft aan te raken en de afstand kan worden gehandhaafd.

Hierbij hanteren wij, bovenop de bovenstaande regels nog aanvullende regels: 

 • De groep wordt voor de praktische oefening in 2 delen gesplist, in 2 verschillende ruimten.
 • Tijdens de praktijkoefening wordt door iedereen een mondkapje gedragen.
 • Iedereen die toekijkt behoudt de gepaste afstand.
 • Beperk de loopbewegingen zoveel als mogelijk.

Voel u overigens geheel vrij om ons aan te spreken als u zich zorgen maakt over de op dat moment gaande situatie, de veiligheid is tenslotte een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle aanwezigen.

 

Reanimaties weer volgens covid-19 richtlijn

Vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen is besloten om de richtlijnen voor reanimaties weer aan te scherpen. Bij elke reanimatie is weer het advies om de covid-19 richtlijn te volgen.

De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR), Ambulancezorg Nederland (AZN), de Nederlandse Vereniging Medische Managers Ambulancediensten (NVMMA) en HartslagNu hebben dit na uitgebreid overleg besloten.

Covid-19 richtlijn
Reanimeren volgens de covid-19 richtlijn betekent:

 • Beoordeel de ademhaling door alleen naar de borstkas te kijken, open de luchtweg niet.
 • Dek de mond en neus van het slachtoffer af en geef GEEN beademingen, WEL borstcompressies.
 • Sluit de AED aan zo gauw deze beschikbaar is.

Het advies zoals gepubliceerd op 19 juni blijft verder van kracht, inclusief het daarin opgenomen advies voor de reanimatie van kinderen. In het advies is ook nadrukkelijk de mogelijkheid opgenomen om wel volledige BLS toe te passen inclusief beademen bijvoorbeeld als er sprake is van de reanimatie van een direct familielid.

Advies voor risicogroepen
Behoor jij tot een risicogroep of ben jij huisgenoot van iemand die behoort tot de risicogroep? Wij adviseren je dan dringend om niet op een reanimatieoproep te reageren. Zet je account tijdelijk op Niet storen. Dit kun je natuurlijk ook doen als je gezien de situatie voorlopig even niet wil reageren op een oproep.

Boven 70 jaar geen oproepen
Burgerhulpverleners van 70 jaar en ouder alarmeren wij per 9 oktober voorlopig niet meer. Het risico op een ziekenhuisopname, ernstige complicaties en zelfs overlijden door het coronavirus is voor deze doelgroep te groot om het oproepen nog te kunnen rechtvaardigen. Wanneer het coronavirus in Nederland weer onder controle is, hopen wij je weer te mogen begroeten als burgerhulpverlener.

Draag een mondmasker
Ook bij een reanimatie geldt het dringende advies om een mond-neusmasker te dragen. Dit is in lijn met het advies van de overheid voor alle burgers.

Ook belangrijk:

 • Bij kinderen (tot de puberteit) geldt het normale reanimatieprotocol. Probeer hierbij zelf een inschatting te maken of het kind in de puberteit is.
 • Er mogen maximaal 2 hulpverleners (inclusief brandweer/politie) bij een slachtoffer zijn. Anderen staan op minimaal 1,5 meter afstand.
 • Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere beschermingsmiddelen bij mond-op-mond-beademing, beschermen niet tegen besmetting met het coronavirus. Gebruik ze daarom niet!
 • Desinfecteer je handen en polsen bij een ambulance direct na de reanimatie.
 • Krijg je in de dagen/weken na de reanimatie klachten die mogelijk duiden op COVID-19? Volg dan de adviezen van het RIVM. Neem zo nodig contact op met je eigen huisarts.